Braincapture – Når en smartphone kan afsløre epilepsi
Omkring 1 procent af verdens befolkning lider af epilepsi. Mange epilepsipatienter i lav- og mellemindkomstlande får ikke den nødvendige behandling, selv om medicinen er billig. En af årsagerne er, at man ikke råder over tilstrækkeligt scanningsudstyr til at stille den korrekte diagnose. Det vil danske BrainCapture gøre noget ved. TechPeople leverer hardware-kompetencer til projektet.

Det vestafrikanske land Guinea har 12 mio. indbyggere og omkring 10.000 nye tilfælde af epilepsi årligt. Men landet råder kun over én EEG-maskine og tre neurologer.

Projektleder for BrainCapture Tue Lehn-Schiøler og den amerikanske Harvard-forsker Farrah J. Mateen blev derfor modtaget med åbne arme, da de i 2018 rejste til Guineas hovedstad Conacry for at afprøve deres epilepsiscanner på det lokale Ignace Deen hospital. BrainCapture systemet er prisbilligt og mobilt, i modsætning til de stationære, avancerede og dyre EEG-scannere, som kun få lav- og mellemindkomstlande har råd til. I mange lande står der højst én, i andre slet ingen af disse scannere.

Derfor vurderer WHO, at 2 mio. nye epilepsitilfælde årligt ikke bliver diagnosticeret. Ifølge WHO får 75 procent af alle epilepsipatienter i lav- og mellemindkomstlande – i alt ca. 30 mio. mennesker – ikke den behandling de har brug for.

Stort behov for lavpris EEG

I Conacry scannede forskerne 400 patienter på to uger, for at teste fem BrainCapture prototyper og for at præsentere systemet for lokale neurologer. Tue Lehn-Schiøler og hans kolleger fik bekræftet, at behovet for en lavpris EEG-løsning er enormt: Alene i landene syd for Sahara er der behov for omkring 1 mio. årlige scanninger.

Nu er BrainCapture i gang med at udvikle en ny version af sit mobile scanningsudstyr. Det ventes  at være klar i sommeren 2019 til flere tests og yderligere produktmodning.

Systemet består af en ”badehætte” med sensorer, en optager på størrelse med en tændstikæske, en smartphone-app og cloud-baseret diagnose-software. I stedet for at patienterne skal rejse til en fjernt beliggende neuro-klinik kan man med BrainCapture systemet gennemføre scanninger på det lokale sundhedshus. Efter scanningen sendes data til eksperterne, der på distancen kan stille en diagnose. Typisk viser en ud af tre scanninger et positivt resultat.

Startede som forskning

BrainCapture begyndte som et forskningsprojekt på DTU Compute  med titlen ”The Smartphone Brain Scanner: A Portable Real-Time Neuroimaging System”. Epilepsi var der ingen, der tænkte på dengang. Forskernes mål var bare at bygge et system med off-the-shelf moduler og kode en app, så man kunne se sine hjernebølger snurre rundt på telefonen.

De demonstrerede efterfølgende hjernescanneren på konferencer rundt omkring i verden og på en af dem mødte de den amerikanske læge Farrah Mateen. Hun mente, at scanneren kunne bruges til at diagnosticere epilepsi i 3.-verdens lande, hvor man typisk ikke har måleudstyr til at måle EEG-signaler. Hun bad DTU-forskerne bygge et antal prototyper til hende, som hun efterfølgende testede bl.a. i Guinea og Bhutan.

Et skærmbillede fra BrainCapture app’en.

Etablering af start-up

I foråret 2018 henvendte hun sig igen til DTU-forskerne. Det fire år gamle udstyr var ved at være slidt op og hun ville gerne bestille noget nyt. I mellemtiden var det oprindelige forskningsprojekt imidlertid udløbet. I stedet besluttede forskerne at etablere et start-up til at videreudvikle projektet. Tue Lehn-Schiøler og hans kolleger skulle bygge nogle nye scannere, for derefter at rejse til Guinea i august for at møde Farah Mateen og udføre scanninger på lokale patienter med mistanke om epilepsi.

Vi ringede til TechPeople for at spørge, om de kunne hjælpe os med at genoplive den gamle teknologi, fortæller Tue Lehn-Schiøler.

 

Vi havde nogle gamle bokse liggende, der skulle skilles ad og modificeres så de passede til systemet. Desuden skulle den gamle software opdateres og installeres på nogle nye enheder. Det gjorde vi ret hurtigt sammen med TechPeople hen over sommeren. I Guinea gennemførte vi derefter et stort antal scanninger og alt gik som det skulle.

Billigere og bedre version

Da vi kom hjem besluttede vi at gøre os uafhængige af de off-the-shelf moduler vi havde brugt indtil da. For at systemet kunne fungere på længere sigt havde vi brug for en billigere og bedre version, med noget hardware, som vi selv kunne kontrollere. Her bad vi igen TechPeople om at hjælpe os, i samarbejde med vores egen hardware-mand her på DTU.

Niels Harthøj, hardware-ekspert hos TechPeople, forklarer:

Jeg arbejder med den boks, hvor signalet fra elektroderne samles. Boksen indeholder elektronik til styring af målekredsløbene og nogle måleforstærkere, der booster signalet fra elektroderne. Boksen sender så måledata til en smartphone eller tablet og derfra videre til en server.

Mere dokumentation

Endnu er der et stykke vej til at systemet kan produceres i stor skala. Inden da skal det nye BrainCapture udstyr afprøves på epilepsihospitaler i Danmark og USA for at dokumentere, at de leverer pålidelige data. Derudover skal systemet igennem en række medicinske godkendelsesprocedurer.

Men potentialet er stort. Ifølge Tue Lehn-Schiøler vil den nye version af systemet bidrage til at brede effektiv epilepsi-diagnostik ud til en kæmpestor befolkningsgruppe, som lige nu ikke har mulighed for at få behandlet deres sygdom.

Det primære marked er fortsat lav- og mellemindkomstlande. Men på sigt vil BrainCapture også kunne bruges i Danmark i situationer, hvor der skal foretages f.eks. 24-timers målinger på børn eller handicappede, som det er mere hensigtsmæssigt at overvåge derhjemme end på hospitalet.