Embedded

Mekanik-udvikling

 

Vi tilbyder erfarne konsulenter til diverse mekanikprojekter inden for forskellige brancher. Fra koncept til produktion, vi dækker hele spektret. Med vores konsulenter, der har 10-25 års erfaring, er vi fortrolige med alle tekniske områder. Hvis vi mangler en specifik kompetence, finder vi den rette profil, både lokalt og internationalt.

Embedded mekanik

Vores kompetencer

Mekatronik

Fra integration til godkendelse – vores ekspertise spænder over mekanik, elektronik og materialer som plast og stål. Vi har dybdegående erfaring med indstøbning for at sikre, at elektronikken er beskyttet og opfylder nødvendige godkendelseskrav, inklusive EX-certificering.

Produktudvikling

Vores fokus ligger på at matche de rette udviklere til opgaven, uanset om det er i B2B eller B2C. Vi stræber efter at sikre, at produktudviklingen imødekommer slutbrugerens behov og arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde alle krav i specifikationen.

Produktionsudstyr

Vi har assisteret adskillige virksomheder med at udvikle produktionsudstyr, der sikrer effektiv produktion med fokus på høj kvalitet og minimal operatørindgriben. Vi prioriterer også inline-testfasen og skræddersyr testudstyr til kunden. Vores samarbejde med kunden sikrer en grundig kravspecifikation og dermed opfyldelse af alle kravene.

Projektledelse

Vi leder ofte projekter, både i kommercielle og udviklingsmæssige sammenhænge. Med vores kombinerede baggrund af erfaring som projektledere, uddannelse inden for projektledelse, certificeringsviden og teknisk indsigt, kan vores kunder være trygge ved, at vi styrer deres projekter på en kompetent måde, og at vi sammen når vores fælles mål.

Mekatronik

Fra integration til EX-certificering – vores ekspertise dækker mekanik, elektronik og materialer som plast og stål. Vi sikrer elektronikkens beskyttelse gennem dybdegående erfaring med indstøbning og opfylder alle nødvendige godkendelseskrav.

Produkt-udvikling

Vi matcher de rette udviklere til enhver opgave, uanset om det er i B2B eller B2C. Vores mål er at sikre, at produktudviklingen opfylder slutbrugerens behov, og vi arbejder tæt sammen med kunden for at opfylde alle krav i specifikationen.

Produktions-udstyr

Vi har hjulpet flere virksomheder med at udvikle produktionsudstyr til effektiv produktion med fokus på kvalitet og minimal operatørindgriben. Vi tilpasser også testudstyr til inline-testfasen efter kundens behov. Sammen med kunden sikrer vi en grundig kravspecifikation og opfyldelse af alle krav.

Projektledelse

Vi leder ofte projekter, både kommercielle og udviklingsmæssige. Med vores kombinerede baggrund inden for projektledelse, certificering og teknisk viden styrer vi vores kunders projekter kompetent mod fælles succes.

Mekatronik

Vi har stor erfaring i integration af mekanik og elektronik. Vi har i mange år arbejdet med plast og stål i samspil med elektronik, inklusive alle nødvendige godkendelsesprocedurer. Det gælder bl.a. indstøbning, således at elektronikken er beskyttet og kan EX godkendes.

Plaststøbing

UL godkendelser

Store krav til præcision

Store krav til stabil kvalitet

Stål

Erfaring inden for EMC skærmning

Store enclosures til medicinal- og fødevareindustri

Mindre kabinetter i bukket plade

Indstøbing

Materialevalg af støbemasse ud fra kundens ønsker

Test af flydeevne samt flydevej af støbemasse således at der opnås fuld indstøbning uden luftbobler

Produktionsudstyr til indstøbning

Plaststøbing
 • UL godkendelser
 • Store krav til præcision
 • Store krav til stabil kvalitet
Stål
 • Erfaring inden for EMC skærmning
 • Store enclosures til medicinal- og fødevareindustri
 • Mindre kabinetter i bukket plade
Indstøbing
 • Materialevalg af støbemasse ud fra kundens ønsker
 • Test af flydeevne samt flydevej af støbemasse således at der opnås fuld indstøbning uden luftbobler
 • Produktionsudstyr til indstøbning

Produkt-udvikling

De fleste produkter vi udvikler har en eller anden form for interaktion med brugeren. 

Derfor er vi som mekanikudviklere fokuserede på at opnå den størst mulige grad af tilpasning til slutbruger både i B2B og B2C.  Der er også fuld fokus på at sikre en fyldestgørende kravspecifikation i samarbejde med kunden og at sikre, at vi rammer kravene i specifikationen.

Områder vi har udviklet til

Medicinalindustrien

Fødevareindustrien

High-end elektronik

Transportsektoren

Vedvarende energi

Logistikløsninger til lufthavne

Automobilindustri

Øvelser vi bl.a. gennemgår

Interview med kunden

Brainstorm i relevant intern gruppe

Skitsering i form af 3D

gennemgang med designfirma, hvis kunde ønsker dette

Valg af materialer og fremstillingsmetoder i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger

FEM analyser og generelt beregning efter alle gældende euro code normer

Produktionsmodning til prototyper eller direkte til endelig produktionsdokumentation

Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedel samt CE godkendelser inklusiv risikoanalyser m.m.  

Områder vi har udviklet til
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Transportsektoren
 • Vedvarende energi
 • Logistikløsninger til lufthavne
 • Automobilindustri
Øvelser vi bl.a. gennemgår:
 • Interview med kunden
 • Brainstorm i relevant intern gruppe
 • Skitsering i form af 3D
 • gennemgang med designfirma, hvis kunde ønsker dette
 • Valg af materialer og fremstillingsmetoder i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger
 • FEM analyser og generelt beregning efter alle gældende euro code normer
 • Produktionsmodning til prototyper eller direkte til endelig produktionsdokumentation
 • Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedel samt CE godkendelser inklusiv risikoanalyser m.m.  

Produktions-udstyr

Vi har for en lang række virksomheder arbejdet med udvikling af produktionsudstyr til sikring af rentabel produktion hos kunden men blik på høj grad af sikkerhed for stabil kvalitet, takttider samt minimum operatør involvering. 

Derudover er vi også ofte involveret i inline testfase af produkterne, hvor vi udvikler testudstyr til kunden. Der er også fuld fokus på at sikre en fyldestgørende kravspecifikation i samarbejde med kunden og at sikre, at vi rammer kravene i specifikationen.

Områder vi har udviklet til

Medicinalindustrien

Fødevareindustrien

High-end elektronik

Vedvarende energi

Øvelser vi bl.a. gennemgår

Interview med kunden

Brainstorm i relevant intern gruppe

Skitsering i form af 3D

Takttids analyse

Flowkalkulation

Valg af udstyrstype i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger

Opbygning af endeligt udstyr med partnere til endelig leverance hos kunden

Indkøring FAT og SAT

Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedele samt CE godkendelser inklusive risikoanalyser mm.

Områder vi har udviklet til
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Vedvarende energi
Øvelser vi bl.a. gennemgår
 • Interview med kunden
 • Brainstorm i relevant intern gruppe
 • Skitsering i form af 3D
 • Takttids analyse
 • Flowkalkulation
 • Valg af udstyrstype i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger
 • Opbygning af endeligt udstyr med partnere til endelig leverance hos kunden
 • Indkøring FAT og SAT
 • Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedele samt CE godkendelser inklusive risikoanalyser mm.

Projektledelse

Vi deltager ofte som projektledere, både i kommercielle projekter og i udviklingsprojekter.

Vores faglighed består af en kombination af projektledererfaring, projektlederuddannelse, viden inden for certificering og en indgående teknisk forståelse. Det giver vores kunder en sikkerhed for, at vi varetager deres projekter på en tryg og kompetent måde og derved når vores fælles mål.

Områder vi har udviklet til

Medicinalindustrien

Fødevareindustrien

High-end elektronik

Vedvarende energi

Transportsektoren

Automobilindustri

Områder vi har udviklet til
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Vedvarende energi
 • Transportsektoren
 • Automobilindustri