Mekanik
UDVIKLING

MEKANIKUDVIKLING

TechPeople tilbyder alle kompetencer inden for mekanikudvikling. Vi leverer konsulenter til en lang række mekanikprojekter til en bred vifte af anvendelser og brancher. Vi kan bidrage til hele processen, fra koncept- og produktudvikling frem til levering af produktionsgrundlag.

Vores konsulenter har erfarne og dygtige, typisk med mellem 10 og 25 års baggrund i mekanikudvikling. Derfor har vi kendskab til stort set alle tekniske områder. Skulle det ske, at vores kunder efterspørger en helt speciel kompetence vi ikke har erfaring med i vores nuværende konsulentpulje, så gør vi alt for at finde den rigtige profil, enten i Danmark eller i udlandet.

 • Mekatronik
 • Produktudvikling
 • Produktionsudstyr
 • Projektledelse

MEKATRONIK

Vi har stor erfaring i integration af mekanik og elektronik. Vi har i mange år arbejdet med plast og stål i samspil med elektronik, inklusive alle nødvendige godkendelsesprocedurer. Det gælder bl.a. indstøbning, således at elektronikken er beskyttet og kan EX godkendes.

Plaststøbing

 • UL godkendelser
 • Store krav til præcision
 • Store krav til stabil kvalitet

Stål

 • Erfaring inden for EMC skærmning
 • Store enclosures til medicinal- og fødevareindustri
 • Mindre kabinetter i bukket plade

Indstøbing

 • Materialevalg af støbemasse ud fra kundens ønsker
 • Test af flydeevne samt flydevej af støbemasse således at der opnås fuld indstøbning uden luftbobler
 • Produktionsudstyr til indstøbning

PRODUKTUDVIKLING

De fleste produkter vi udvikler har en eller anden form for interaktion med brugeren. Derfor er vi som mekanikudviklere fokuserede på at opnå den størst mulige grad af tilpasning til slutbruger både i B2B og B2C.  Der er også fuld fokus på at sikre en fyldestgørende kravspecifikation i samarbejde med kunden og at sikre, at vi rammer kravene i specifikationen.

Områder vi har udviklet til
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Transportsektoren
 • Vedvarende energi
 • Logistikløsninger til lufthavne
 • Automobilindustri
Øvelser vi bl.a. gennemgår:
 • Interview med kunden
 • Brainstorm i relevant intern gruppe
 • Skitsering i form af 3D
 • gennemgang med designfirma, hvis kunde ønsker dette
 • Valg af materialer og fremstillingsmetoder i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger
 • FEM analyser og generelt beregning efter alle gældende euro code normer
 • Produktionsmodning til prototyper eller direkte til endelig produktionsdokumentation
 • Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedel samt CE godkendelser inklusiv risikoanalyser m.m.  

PRODUKTIONSUDSTYR

Vi har for en lang række virksomheder arbejdet med udvikling af produktionsudstyr til sikring af rentabel produktion hos kunden men blik på høj grad af sikkerhed for stabil kvalitet, takttider samt minimum operatør involvering. Derudover er vi også ofte involveret i inline testfase af produkterne, hvor vi udvikler testudstyr til kunden. Der er også fuld fokus på at sikre en fyldestgørende kravspecifikation i samarbejde med kunden og at sikre, at vi rammer kravene i specifikationen.

Områder vi har udviklet til
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Vedvarende energi
Øvelser vi bl.a. gennemgår:
 • Interview med kunden
 • Brainstorm i relevant intern gruppe
 • Skitsering i form af 3D
 • Takttids analyse
 • Flowkalkulation
 • Valg af udstyrstype i samarbejde med kunden ud fra hensyn til eksisterende udstyr samt forventet antal produceret samt ramp up forventninger
 • Opbygning af endeligt udstyr med partnere til endelig leverance hos kunden
 • Indkøring FAT og SAT
 • Dokumentation til vedligehold, slutbruger, myndigheder, reservedele samt CE godkendelser inklusive risikoanalyser mm.

PROJEKTLEDELSE

Vi deltager ofte som projektledere, både i kommercielle projekter og i udviklingsprojekter. Vores faglighed består af en kombination af projektledererfaring, projektlederuddannelse, viden inden for certificering og en indgående teknisk forståelse. Det giver vores kunder en sikkerhed for, at vi varetager deres projekter på en tryg og kompetent måde og derved når vores fælles mål.

Områder vi har udviklet til

 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • High-end elektronik
 • Vedvarende energi
 • Transportsektoren
 • Automobilindustri