TAK TIL METTE FOR 10 GODE ÅR
Fra fire konsulenter til nu over 75 – Mette Fahrenholtz har været med hele vejen i TechPeoples 10-årige levetid. Nu giver hun stafetten videre.

Administration af kontrakter og udarbejdelse af månedlige konsulent-fakturaer har fyldt meget i  Mettes arbejdsdag. Men endnu vigtigere har det været at pleje de personlige relationer til konsulenterne. Netop det har efter hendes mening været afgørende for den solide succes TechPeople har oplevet igennem årene.

“Vi holder tæt kontakt til vores konsulenter og prøver at behandle dem rigtig godt, forklarer hun.”

“Vi har et stor, fast kerne af konsulenter, som har været hos os i mange år. De er loyale over for os og den loyalitet er vi meget glade for. Ud over at finde opgaver, som passer til konsulenternes faglige profil, gør vi meget ud af at pleje de personlige relationer til dem. Vores business har en meget stor menneskelig side og vi har altid prøvet at være så favnende, imødekommende og hjælpsomme, som vi overhovedet kan.”

Kontorhold og teambuilding

Mette sætter en stor ære i sammen med resten af teamet at styrke sammenholdet i TechPeople, både i forhold til konsulenterne og internt i administrationen, hvor hun bl.a. har haft ansvaret for sociale arrangementer og teambuilding. Desuden har hun taget sig af det daglige kontorhold og al øvrig administration, bortset fra bogføring.

Ikke mindst har hun haft ansvaret for samarbejdskontrakterne mellem konsulenterne og TechPeople, plus den månedlige fakturering af konsulenttimer.

“Konsulenterne lægger deres timer ind i registreringssystemet og afleverer dem ved månedens udgang til mig. Ud fra de oplysninger skriver jeg fakturaer til vores kunder. For 10 år siden var det kun et par stykker om måneden. Nu er det steget til omkring 80. Det har været super spændende at følge den udvikling.”

Åbne kort

Ud over at pege på vigtigheden af de personlige relationer fremhæver Mette fairness og gennemsigtighed som de principper, der har gjort TechPeople til bredt anerkendt leverandør af specialister inden for embeddede løsninger.

“Vi spiller med åbne kort og der er fuld gennemsigtighed omkring vores aftaler med kunder og konsulenter. Det påskønner begge parter. Derfor har vi mange loyale kunder. Især oplever vi en kæmpe loyalitet hos vores konsulenter. Jeg har været glad for at kunne give mit bidrag til at gøre TechPeople til et godt sted at være for vores konsulenter. Uden dem er vi ingenting”

Christina tager over

Mettes rolle i TechPeoples administration overtages af Christina Møgelvang. Christina, der startede 1. marts, har stor erfaring i de administrative og koordinerende opgaver der skal løses, når dygtige konsulenter skal matches med konkrete udviklingsprojekter. Christina har tidligere arbejdet i bl.a. eWorks og Deloitte.