Vi har Danmarks bedste konsulenter – og der kommer flere endnu
Ifølge direktør Tommy Vanman har TechPeople landets bedste konsulenter inden for embeddede løsninger. Og rygtet spreder sig: Der kommer flere til.

“Vi oplever tit, at vores konsulenter henviser andre embeddede udviklere i deres netværk til os. Det er vi super glade for. Det er den bedste anbefaling vi kan få. I vores branche er der bud efter erfarne konsulenter og vi har spændende udviklingsopgaver til alle dem vi kan finde.”

Tommy Vanman havde sin første arbejdsdag som direktør i TechPeople 1. maj. Siden har det dog stort set været ”business as usual” for både TechPeople og ham selv. Den vækst-kurs man har været på i nu over 10 år fortsætter. Igen i år forventes en rekordomsætning, der slår det forgangne års rekord. For Tommy selv har jobskiftet naturligt nok givet mere ansvar. Men forinden var han allerede dybt involveret i de to kerneområder i TechPeople: Salg og sourcing. 

“Tidligere var jeg ansvarlig for salg og sourcing i københavnsområdet. Nu har jeg ansvar for ledelse i hele organisationen, men mange af de administrative opgaver uddelegerer jeg, så jeg fortsat kan holde fuldt fokus på vores kunder og på rekruttering af konsulenter.”

Begge dele går fint, skulle vi hilse og sige. Ikke mindst, fordi kunderne i stigende grad efterspørger nye konsulent-profiler. TechPeople er fortsat et konsulenthus, der primært tilbyder software-specialister til embeddede løsninger. Men Tommy Vanman oplever en voksende efterspørgsel efter bl.a. projektledere. Det gælder alle typer, både de meget tekniske og de mere forretningsorienterede, plus projektledere med fokus på proces, f.eks. Scrum, Agile og DevOps.

Desuden er TechPeople i færd med at opbygge ekspertise omkring mekanik og hardware, et område der ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens specialisering inden for hardware-nær programmering. 

“Tidligere valgte virksomhederne at outsource mange af den type opgaver. Men vi mærker, at de trækker stadig flere ting hjem igen. Det skyldes bl.a. komponentkrisen og en generel usikkerhed omkring at placere udviklingsopgaver i udlandet. Her kan vi hjælpe med at finde eksperter til kundernes in-house projekter.”

Test er endnu en ny faglighed, som markedet ifølge Tommy efterspørger mere og mere. Ikke mindst viden inden for automatiseret test er i høj kurs. Især certificeringer på området bliver stadig vigtigere. Tidligere var det i højere grad den traditionelle it-verden og ikke den embeddede, der efterspurgte certificeringer. Det ændrer sig nu, i takt med at traditionel it og den embeddede verden smelter mere og mere sammen.

At man nu breder vingerne mere ud og rekrutterer både software-folk, testere, projektledere og mekanik-eksperter, ændrer imidlertid ikke på de grundlæggende værdier i TechPeople. Det handler fortsat om ordentlighed og gennemsigtighed og et stærkt fokus på pleje og fastholdelse af konsulenter.

“Mange i vores branche taler om at opføre sig ordentligt og have gode værdier. Det er færre, der fører det ud i livet,” mener Tommy Vanman.

“Det gør vi her. Vi tager det alvorligt. Det drejer sig om ordentlighed i alt det vi gør, både i vores relationer til kunder og til konsulenter. Jeg er overbevist om, at det er den grundlæggende årsag til den gode forretning vi har haft lige siden starten for over 10 år siden. Og de principper holder vi fast i, selv om vi er blevet mange flere nu, end da vi startede.”

Den helt store udfordring i branchen generelt er manglen på konsulenter. Efterspørgslen er markant større end udbuddet af erfarne udviklere og ifølge Tommy findes der kun omkring 150 freelance konsulenter på det embeddede område herhjemme. Den situation betyder, at TechPeople i stigende grad er begyndt at kigge uden for landets grænser efter egnede kandidater. Det arbejde udfører TechPeoples egne sourcere ofte i samarbejde med partnere i udlandet med egne netværk lokalt. Det er den særlige ekspertise på det embeddede område, der gør hele forskellen, både herhjemme og i udlandet.

“Vi har specialiseret os i at finde de rigtige kandidater. Og vi har udviklet vores egen metode til at afklare, hvilke kompetencer kunderne efterspørger og hvordan vi matcher deres ønsker med konsulenternes erfaring og uddannelse. Vores sourcere opnår efterhånden stor specialviden på området. Det er vores styrke. Sideløbende har vi brugt lang tid på at finde udenlandske samarbejdspartnere, der har samme ekspertise og som vi har tillid til. Tilsammen giver det et netværk, som efter min mening er unikt.”

Tommy Vanman vurderer, at andelen af udenlandske TechPeople-konsulenter vil være stigende og om et par år vil overstige 20 % af den samlede konsulentstab. Netop tiltrækning af udenlandske konsulenter er en yderligere styrke hos TechPeople, mener han. Man følger nemlig den udenlandske medarbejder helt til dørs og hjælper med alle nødvendige administrative procedurer og tilladelser, indkvartering m.m.

Spørger man Tommy Vanman, hvor Techpeople er henne om to år, får man ingen opsigtsvækkende svar. Der er ikke lagt i ovnen til dramatiske nye tiltage eller strategiskift, snarere støt og rolig vækst.

Vi vil gradvist tage flere kunder og flere konsulenter ind, men ikke overilet. Vi vil vokse kontrolleret.

En stor del af væksten vil komme i det jyske. På vores kontor i Aarhus har vi et stærkt team, der leverer flotte resultater. Det team vil vi udbygge i takt med at vi øger vores omsætning i Jylland og på Fyn og øger staben af konsulenter ude hos kunderne. Jeg er meget imponeret af den indsats vores Aarhus-kolleger leverer.

Om et par år har vi nok rundet de 100 konsulenter. Det er et magisk tal, som vi har arbejdet længe på at opnå. Desuden har vi ansat et par ekstra sælgere og sourcere. Og så det allervigtigste: Om to år er vi stadig konsulenternes foretrukne konsulenthus – det er simpelthen hele grundlaget for vores forretning.