Northern Partners baner vejen, når Techpeople henter udenlandske konsulenter til Danmark

Det danske udbud af embeddede udviklere kan ikke dækker behovet hos TechPeoples kunder. For at source dygtige konsulenter vender vi derfor stadig oftere blikket mod udlandet. Når vi har fundet dem, går vores tætte samarbejdspartner Northern Partners i aktion. Martin Rode og hans team hjælper med bl.a. korrekt registrering, skattebetaling og dialog med myndighederne.

Det en gevinst for alle parter at lade en professionel partner stå som garant for at alt er i orden og alle regler overholdt.

For de konsulenter vi tiltrækker til Danmark, er det en stor hjælp at blive guidet gennem alle juridiske formalia og få hjælp til alt det praktisk, f.eks. bolig.

For vores virksomhedskunder er det afgørende, at de har sikkerhed for korrekt registrering og skattebetaling for den enkelte konsulent. Det er nemlig virksomhederne, der i sidste instans hæfter for eventuelt manglende skattebetaling for de udenlandske konsulenter, jf. de gældende regler om ”arbejdsudleje”. Den risiko ønsker man naturligvis ikke at løbe.

For TechPeople selv handler det om ordentlighed og troværdighed. Det er sådan vi ønsker at drive virksomhed og vi ved af erfaring, at den tryghed parløbet med en professionel partner giver, værdsættes højt af både konsulenter og kunder.

Håndterer 600 konsulenter pr. måned

På knap tre år er Northern Partners vokset til 20 ansatte. Virksomheden dækker Danmark, Norge, Sverige og Finland og direktør Martin Rode og hans medarbejdere håndterer omkring 600 konsulenter om måneden i mange forskellige brancher, ikke alene inden for højteknologi, men også f.eks. medarbejdere til offshore-industrien.

Kun en mindre del af de 600 er TechPeople-konsulenter. Men ifølge Martin Rode har TechPeople alligevel en særlig status hos Northern Partners.

TechPeople var en af de første kunder vi fik ombord, da vi etablerede Northern Partners. Det betyder meget for os. Desuden bruger TechPeople mange ressourcer på at sætte konsulenten rigtigt op hos kunden. De interesserer sig virkelig for den enkelte konsulent og går meget langt for at få alt til at fungere optimalt. De forstår fuldt ud, at når man som konsulenthus gør alt hvad man kan for at sikre en nem onboarding, så kan konsulenten og kunden udelukkende koncentrere sig om den opgave der skal løses. Det gør livet lettere for både konsulent og kunde og får i sidste ende også TechPeople til at stå stærkere.

Det optimale match

TechPeople`s kerneområde er at skabe det optimale match mellem den opgave kunden skal have løst og den konsulent, der har kompetencerne til at løse den. TechPeople`s sourcing af embeddede eksperter rækker både ud i de skandinaviske nabolande, i resten af EU og til lande uden for EU. Northern Partners hjælper med formalia, uanset hvilket land konsulenten kommer fra.

Det er vigtigt, at TechPeople kan koncentrere sig om at finde og tiltrække folk med de rigtige kompetencer, uanset nationalitet. Vi giver dem mulighed for at koncentrere sig om netop det, mens vi håndterer alt det praktiske med hensyn til arbejdstilladelse, sygesikring, skattebetaling, bolig og andet. Vi fjerner simpelthen alle de potentielle problemer, der kan opstå, forklarer Martin Rode.

Ifølge Martin Rode er det især i starten, at en nytilflyttet konsulent kan opleve udfordringer. Derfor er det netop onboarding-perioden TechPeople og Northern Partners i fællesskab fokuserer på.

Der er meget man i starten ikke forstår og mange nye ting man skal forholde sig til. Det er her vi gør en forskel. F.eks. tager vi imod konsulenten, når han/hun lander i lufthavnen. Vi tager også med ud til myndighederne for at sikre korrekt registrering osv. Vi finder også gerne en bolig og lægger ud for et depositum, hvis det er nødvendigt.

Står som arbejdsgiver

Formelt set står Northern Partners faktisk som konsulentens arbejdsgiver. I fagsproget kaldet ”economic employer”, hvilket betyder, at man ansætter konsulenten og overtager ansvaret for den løbende lønudbetaling, skattebetaling, feriepenge m.m. Det giver slutkunden sikkerhed for, at alt er i orden og at man ikke selv ender med at være ansvarlig for, at konsulenten overholder gældende regler. I Danmark er det nemlig arbejdsgivers ansvar at have orden på de sager.

Vi har et godt og tæt samarbejde med TechPeople, vurderer Martin Rode.

TechPeople koncentrerer sig om at finde de bedste konsulenter ude på markedet, uanset nationalitet. Vi hjælper ved at overtage en stor del af administrationen for den udenlandske konsulent. Vi sørger for, at vedkommende er det vi kalder ”compliant”, dvs. overholder alle gældende regler.

Det er et samarbejde vi er glade for, især fordi TechPeople tænker holistisk. For dem handler det først og fremmest om at få en god udvikler til at yde sit bedste ude hos kunden. Det er kerneydelsen. TechPeople ved, at alle forhold omkring kerneydelsen skal være i orden. Så opnår man det optimale resultat, både for kunden og konsulenten.

Northern Partners har kontorer i København, Esbjerg, Malmø, Helsinki og Oslo.